نمایش 71 - 80 از 9955
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
1396-09-19 07:25:57 حوزه و دانشگاه, دانشگاه بیرجند, رخدادهای دانشگاه ها خبر تجمع دانشجویی در دانشگاه بیرجند برگزار می‌شود
1396-09-18 16:00:21 حوزه و دانشگاه خبر مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان بیرجند معرفی شد
1396-09-18 15:58:34 حوزه و دانشگاه خبر پایان نامه دانشجویان به «اروپا شناسی» اختصاص یابد
1396-09-18 15:56:21 حوزه و دانشگاه خبر خروجی دانشگاه فرهنگیان تربیت دانشجویان تراز انقلاب اسلامی باشد
1396-09-18 07:39:34 حوزه و دانشگاه, دانشگاه پیام نور یادداشت دانشجو و آرمان‌خواهی!
1396-09-18 07:08:24 حوزه و دانشگاه, دانشگاه پیام نور خبر اقدام رئیس جمهور آمریکا نشان داد اسرائیل به بن بست رسیده است
1396-09-18 07:01:21 حوزه و دانشگاه, دانشگاه بیرجند خبر فقط یک احمق می‌توانست قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کند
1396-09-17 18:15:12 حوزه و دانشگاه خبر لزوم هوشیاری در مقابل دسیسه‌های جدید آمریکا/ قدس به عنوان اولین قبله مسلمانان محور وحدت بین فرق اسلامی است
1396-09-17 16:52:34 دانشگاه بیرجند مصاحبه و گفتگو اقدام ترامپ، به اسرائیل موجودیت نمی بخشد/این اقدام با شکستی مفتضحانه‌ روبه‌رو خواهد شد
1396-09-17 16:12:51 حوزه و دانشگاه خبر بهترین راهکار برای ضربه زدن به توطئه رژیم غاصب صهیونیستی اتحاد جهان اسلام است

صفحه‌ها